گل گندم (قنطوریون) و در طب سنتی با نام های ترنشاه و عنبرگیاهی معرفی شده است. گیاهی علفی و بومی اروپا است .این گیاه ، به عنوان علف هرز در مزارع گندم و جو و ذرت رشد می کند، به همین دلیل به آن (گل گندم ) می گویند. درمانی  که از گل و برگ آن استفاده می‌شود. این گیاه ، برای درمان سرماخوردگی و رفع گرفتگی سینه است.

این گیاه برای درمان ] سرفه های خشک و پایین آورنده ی تب می باشد.